top of page

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV niedziela Wielkiego Postu 19 marca 2023 r.
  1. W ubiegłą niedzielę 12.03., radni parafialni zbierali 2952 zł do puszek na cel remontów kościoła. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nowego, już funkcjonującego, nagłośnienia naszego kościoła.

 

   2. Trwa Wielki Post. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  • Droga Krzyżowa – w każdy piątek o godz. 8:00 i o godz. 17:45 (na tą Drogę Krzyżową w szczególny sposób zapraszamy dzieci i młodzież), w kaplicy Sióstr o godz. 18:00;

  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:30; w kaplicy Sióstr o godz. 18:00.                                                                                                          

 

   3. W zakrystii można nabyć świece Caritas na stół wielkanocny: świece „paschaliki. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na działalność Caritas.

 

   4. W dniach 20-25 marca przeżywamy” Tydzień Modlitw o Ochronę Życia”.                                                                                                                           W sobotę 25 marca w święto Zwiastowania Pańskiego przypada Dzień Świętości Życia. Będziemy modlić się o prawodawstwo i kulturę chroniącą życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

    Po Mszy św. o godz. 8:30 będzie można również podjąć Duchową Adopcję  Dziecka Poczętego.

bottom of page