PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

NIEPOKALANEGO SERCA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W GRUDZIĄDZU

KSIĘŻA MARIANIE

Peregrynacja obrazu
św. Józefa
DSC_0964.JPG
Nabożeństwa majowe
IMG_20210422_113026.jpg
Witraż kard. Stefana Wyszyńskiego

W naszym kosciele został zainstalowany w nawie zachodniej (lewej) w pierwszym oknie od chóru brakujący witraż, który przedstawia Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia (chcemy wierzyć, że już niedługo zostanie oficjalnie nazwany błogosławionym).

Witraż został zaprojektowany przez artystę malarza p. Lecha Okołow, który zaprojektował wszystkie witraże wykonane w naszym kościele (pierwszy witraż był wstawiony w 1997 r.). Witraż został podobnie jak poprzednie wykonany w Pracowni Witraży – Mirosław Spirowski z Otwocka.

Witraż przedstawia postać kardynała Stefana Wyszyńskiego z elementami, które wiążą Go z naszym Zgromadzeniem Księży Marianów. Prymas Tysiąclecia ukazany jest w momencie koronacji obrazu licheńskiego, której dokonał 15 sierpnia 1967r. Ksiądz kardynał trzyma w dłoniach koronę Matki Bożej, zaś nad jego głową jest ukazany łaskami słynący Obraz Pani Licheńskiej.  Witraż przedstawia również dwie placówki, w których obecnie posługują Księża Marianie, a w których w różnych etapach swojego życia przebywał przez dłuższy czas Prymas. Widzimy kościół św. Doroty w Licheniu Starym, gdzie Prymas w latach 1921-1924 przebywał jako kleryk i gdzie, jak sam przyznawał, później został uzdrowiony z gruźlicy. Drugim miejscem jest dzisiejsze Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie w latach 1953-1954 był więziony i gdzie oddał się w niewolę Maryi (dokonał tego 8 grudnia 1953r. przed obrazem Świętej Rodziny). W witrażu widzimy również herb Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Jego zawołaniem Soli Deo – Jedynemu Bogu.

Witraż został zaprojektowany i wykonany dzięki wsparciu ofiarodawczyni, która pragnie pozostać anonimowa.

foto

Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

  • w kościele parafialnym codziennie o godz. 18:00,

  • w kaplicy u sióstr o godz. 18:00,

  • w kaplicy w Wielkich Lniskach o 17:00,

  • na Tuszewie przy figurze Matki Bożej Fatimskiej o godz. 18:00

 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Słowo bpa Wiesława Śmigla (fragment):

Peregrynacja to przede wszystkim okazja do ożywienia życia religijnego w naszych parafiach i wspólnotach. Rozpocznie się ona w diecezji toruńskiej w maju br. i będzie trwała, z przerwami, do czerwca przyszłego roku, kiedy w Rzymie odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. Peregrynacja będzie przebiegała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami państwowymi.
Św. Józef został przez papieża Franciszka w liście apostolskim Patris corde nazwany ojcem pełnym wiary, odpowiedzialności i miłości, człowiekiem pracowitym, przyjmującym i skromnym. W trudnym czasie walki z pandemią szczególnie cenne są słowa Ojca Świętego, który wskazuje na św. Józefa jako na ojca z twórczą odwagą, ponieważ potrafił przezwyciężyć wszystkie trudności. Kiedy w Betlejem nie było miejsca dla Świętej Rodziny, troskliwy Józef sprawił, że prosta stajnia stała się gościnnym miejscem dla Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chciał zabić Jezusa, św. Józef, wrażliwy i otwarty na głos Boga, zorganizował ucieczkę. Takich przykładów odwagi, pomysłowości i elastyczności w życiu Świętej Rodziny jest znacznie więcej.

Całość listu bpa

Peregrynacja w naszej parafii
3/4 września 2021r.