PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

NIEPOKALANEGO SERCA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W GRUDZIĄDZU

Informacje !!!!
Dyspensa Biskupa

Dekret bpa Wiesława Śmigla związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.

Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

+ Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński
Toruń, 12 marca 2020 r.

Pełna treść komunikatu na stronie diecezji
https://diecezja-torun.pl/…/dekret-bpa-wieslawa-smigla-zwia…

2.jpg
KOMUNIKAT

POZOSTAŃCIE W DOMACH!!!

Drodzy Parafianie i sympatycy Parafii!

(wytyczne na dzień 25 marca 2020r.)

 

Prosimy o przekazywanie sobie informacji dotyczących posługi duszpasterskiej w najbliższych dniach. Niech dotrze to do wszystkich Parafian, szczególnie poinformujmy osoby starsze, samotne, niekorzystające z Internetu. Bardzo prosimy o udostępnianie.

Obecny czas powierzamy dobremu Panu Bogu, który zna oddanie naszych serc i naszą wiarę. Korzystając z dyspensy księdza biskupa prosimy o uczestnictwo we Mszy świętej za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz przyjęcie Komunii świętej duchowej. Szczególnie prosimy o to wszystkie osoby starsze i zmagające się z problemami zdrowotnymi. !!!

  1. W związku z zaleceniami naszego księdza biskupa (zgodnie z zarządzeniami Episkopatu i Rządu) prosimy, aby w świętych (w ciągu tygodnia i w niedziele) uczestniczyły tylko i wyłącznie  osoby, które zamówiły intencje (na liturgii może być tylko 5 osób).

W niedzielę będzie dodatkowa Msza św. o godz. 17:00

Do odwołania zawieszone są wszystkie spotkania wszelkich grup i wspólnot. Nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali (prosimy o uczestnictwo w tych nabożeństwach poprzez media). W czwartek będzie tradycyjnie adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy wieczornej – będzie trwała do modlitwy różańcowej o ustanie epidemii o godz. 20:30 (można w tym czasie skorzystać z sakramentu spowiedzi). Przypominamy o ograniczeniu co do liczby przebywających w kościele osób (5 osób) ZAPRASZAMY!!!

Spowiedź - prosimy jej nie odkładać! Przed świętami z racji ograniczeń państwowych może być problem z skorzystaniem. Rano od godz. 8:00 do 9:00 oraz wieczorem od 18:00 do 19:00 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Kratki konfesjonałów zabezpieczone są folią, która będzie na bieżąco odkażana. W razie potrzeby można umówić się na spowiedź o innych godzinach dzwoniąc bądź pod numer parafialny te. 881 762 522 lub kontaktując się z wybranym księdzem: Ks. Proboszcz Andrzej tel. 517419219; Ks.  Roman tel. 509 430 174; ks. Krzysztof tel. 733 030 305; ks. Łukasz el. 537 556 817; ks. Mateusz tel. 579 022 077 – jesteśmy do Waszej dyspozycji w każdej chwili. W kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.

W najbliższą niedzielę od godz. 7:30 do 19:30 przez cały czas będzie w konfesjonale ksiądz - będzie okazja do sakramentu Pokuty i pojednania. Po mszy o 12:00 i do Mszy o 17:00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament - Zapraszamy na indywidualna modlitwę (pamiętajmy by nie było w kościele więcej niż 5 osób jednocześnie).

Przypominamy, że jedno z Przykazań kościelnych mówi o obowiązku przyjęcia komunii w okresie Wielkanocnym. Przypominamy, że już teraz (od środy popielcowej) do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r., można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej spełniając owe przykazanie.

Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego w obecnej sytuacji usilnie zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem. Osoby, które uparcie nie chcą w ten sposób przyjmować Pana Jezusa ze względów bezpieczeństwa prosimy o przyjmowanie Komunii po osobach, które zastosowały się do poleceń służb medycznych i wskazań Episkopatu.

Przypominamy, że w obecnej sytuacji są dopuszczalne trzy formy udzielania Komunii Świętej: na rękę, do ust i forma duchowa. Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2) wzbudzić miłość ku Niemu;

3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

 

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy.

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.

Rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą.

Jako kapłani – osoby konsekrowane będziemy codziennie o godz. 20.30 trwać na modlitwie różańcowej w kościele w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcamy do łączenia się w modlitwie różańcowej w tym czasie we własnych domach.

Penitencjaria Apostolska postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie o nich się troszczą. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: muszą oni wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, albo przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Odpust można też uzyskać przez inne modlitwy i praktyki pobożne. Mają też ofiarowywać tę próbę duchową w duchu wiary i miłości względem braci, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne (spowiedź, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak będzie to możliwe.

Prosimy o przyjęcie tych wytycznych w duchu posłuszeństwa i odpowiedzialności za zdrowie oraz życie swoje i innych. Posłuszeństwo wobec pasterzy Kościoła jest widocznym znakiem naszej wiary i zaufania do Pana Jezusa – Dobrego Pasterza. Niepokalane Serce Maryi – Nasza Patronko – miej nas w opiece!

Zachęcam, aby w niedzielę obejrzeć lub wysłuchać Mszy św. w radio lub telewizji albo przez internet (np. z #SanktuariumLichenhttps://www.facebook.com/SanktuariumLichen/videos/1043094409397293/
Prosimy ograniczyć udział w Mszach do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny.

DO ŚRODKA KOŚCIOŁA BĘDZIE JUTRO WPUSZCZONYCH TYLKO 5 OSÓB.

ZACHĘCAM DO WŁĄCZENIA SIĘ O GODZ. 20:30 W DOMACH W MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ PROSZĄC BOGA O USTANIE PANDEMII.

Informujemy o transmisjach Mszy św. w telewizji i radiu:
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
10:00 – TVP Bydgoszcz
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.


Sanktuarium Licheń CODZIENNE TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH:
Dzień powszedni: 7.30, 12.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
W niedziele Wielkiego Postu o godzinie 19.00 będzie można wysłuchać katechezy wielkopostnej.
https://www.facebook.com/SanktuariumLichen/

Słowo Bpa

Drodzy Diecezjanie,

Trudny czas epidemii stawia przed naszą Ojczyzną, Kościołem oraz naszą diecezją niespotykane dotąd wyzwania. Przechodzimy obecnie przez czas próby, która dotyczy każdego z nas osobiście, ale również naszych wspólnot parafialnych. Jako Kościół zdajemy trudny egzamin, najpierw z wiary i nadziei, a zaraz potem z będącej ich owocem konkretnej (a nie deklaratywnej) miłości bliźniego, solidarności,  odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby drugich.

Liczba wiernych uczestniczących w liturgii została ograniczona do pięciu osób, co w praktyce oznacza, że we Mszy św. mogą uczestniczyć wyłącznie zamawiający intencję. Zatem proszę wiernych, aby w trosce o zdrowie i życie swoje i bliskich, do odwołania, pozostali w domach.

Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona do odwołania. Dotyczy ona wszystkich wiernych Diecezji Toruńskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Serdecznie dziękuję duchownym, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za postawę pełną odpowiedzialności, rozwagi i miłości bliźniego. Jestem wdzięczny za przyjęcie ze zrozumieniem i respektowanie zarządzeń władz świeckich i kościelnych. Pozostawanie w domu, ograniczenie kontaktów z innymi do wyłącznie koniecznych oraz zachowanie zasad higieny, to zdaniem specjalistów najlepszy sposób walki z wirusem. Ludzie wierzący mają jeszcze jeden potężny oręż, a jest nim żarliwa modlitwa. Nadal zachęcam do modlitwy indywidualnej i rodzinnej, do łączenia się ze świątyniami za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Proszę o modlitwę w intencji ustania epidemii, za chorych i cierpiących oraz za Służbę Zdrowia, by Pan Bóg ich chronił i dodawał sił! Proszę o tę modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który jest przykładem troski o starszych, chorych i dotkniętych zakaźnymi chorobami.

Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych. Zachęcam do sąsiedzkiej życzliwości i pomocy!

Z pamięcią w modlitwie i błogosławieństwem


+ Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

ADRES

Parafia Rzym-Kat.

p.w. Niepokalanego Serca NMP

Ul. Mickiewicza 43

89 - 300 Grudziądz

tel. 881 762 522

Kościół rektoralny

p.w. Św. Franciszka Ksawerego

ul. Kościelna

tel. 512 925 890

  • Facebook Social Icon
Napisz do nas...

Konto parafii

91 1240 3998 1111 0010 5093 0549

© 2017 by Marianie Grudziądz. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now