top of page

NABOŻEŃSTWA & SAKRAMENTY

MAŁŻEŃSTWO

Wykaz dokumentów do Sakramentu małżeństwa:

 

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych. (nie potrzeba, gdy ochrzczeni byli w parafii w której zawierają sakrament)

  2. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 12 katechezach – najczęściej podzielonych na 6 spotkań, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego).

  3. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia - ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).

  4. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześć miesiącach od momentu wystawienia).

  5. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

  6. Dane świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia)

Gdy narzeczeni mają powyższe dokumenty powinni zgłosić się do kancelarii najwcześniej 3 m-c przed ślubem a najpóźniej 1 m-c (po wcześniejszym umówieniu z ks. Proboszczem - ks. Andrzej tel. 517 419 219), w celu spisania protokół badania kanonicznego. Narzeczeni otrzymają wtedy również zapowiedzi, które winni samemu dostarczyć do parafii zamieszkania (nie zameldowania).

Narzeczeni sami załatwiają:

  • Wystrój kościoła

  • Organistę

Należy umówić się na spotkanie w tygodniu przed ślubem w celu omówienia liturgii sakramentu

bottom of page