NABOŻEŃSTWA & SAKRAMENTY

KAPŁAŃSTWO

Kapłaństwo

czyli odpowiedź na posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, posługi apostolskiej przez głoszenie Słowa, celebrowanie sakramentów i prowadzenie wspólnoty Kościoła. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat (biskup), prezbiterat (ksiądz) i diakonat (diakon).


Życie konsekrowane

czyli naśladowanie formy życia Jezusa Chrystusa na ziemi. W zakonach dzieje się to przez ślubowanie 3 rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przez oddzielenie od świata i życie we wspólnocie zakonnej. Na drodze życia konsekrowanego można być bratem zakonnym, można również przyjąć święcenia kapłańskie. Są zgromadzenia zakonne apostolskie, bardzo aktywne i są zgromadzenia kontemplacyjne. Istnieje ogromne bogactwo form życia konsekrowanego: poza zgromadzeniami zakonnymi są także indywidualne formy, (dziewice i wdowy/wdowcy konsekrowani, pustelnicy), instytuty świeckie oraz stowarzyszenia życia apostolskiego.

Jeśli myślisz o życiu kapłańskim i zakonnym skontaktuj się z nami:

Ks. Przemysław Męch tel. 731 475 148

http://mlodzimarianie.pl/ lub https://www.facebook.com/dmipmic/?fref=ts

  • Facebook Social Icon
POKUTA I POJEDNANIE
SPOWIEDŹ
Napisz do nas...
ADRES

Parafia Rzym-Kat.

p.w. Niepokalanego Serca NMP

Ul. Mickiewicza 43

89 - 300 Grudziądz

tel. 881 762 522

Kościół rektoralny

p.w. Św. Franciszka Ksawerego

ul. Kościelna

tel. 512 925 890

  • Facebook Social Icon

Konto parafii

91 1240 3998 1111 0010 5093 0549

© 2017 by Marianie Grudziądz. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now