top of page

NABOŻEŃSTWA & SAKRAMENTY

KAPŁAŃSTWO

Kapłaństwo

czyli odpowiedź na posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, posługi apostolskiej przez głoszenie Słowa, celebrowanie sakramentów i prowadzenie wspólnoty Kościoła. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat (biskup), prezbiterat (ksiądz) i diakonat (diakon).


Życie konsekrowane

czyli naśladowanie formy życia Jezusa Chrystusa na ziemi. W zakonach dzieje się to przez ślubowanie 3 rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przez oddzielenie od świata i życie we wspólnocie zakonnej. Na drodze życia konsekrowanego można być bratem zakonnym, można również przyjąć święcenia kapłańskie. Są zgromadzenia zakonne apostolskie, bardzo aktywne i są zgromadzenia kontemplacyjne. Istnieje ogromne bogactwo form życia konsekrowanego: poza zgromadzeniami zakonnymi są także indywidualne formy, (dziewice i wdowy/wdowcy konsekrowani, pustelnicy), instytuty świeckie oraz stowarzyszenia życia apostolskiego.

Jeśli myślisz o życiu kapłańskim i zakonnym skontaktuj się z nami:

http://mlodzimarianie.pl/ lub https://www.facebook.com/dmipmic/?fref=ts

  • Facebook Social Icon
bottom of page